Integritetspolicy

För Asptec AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig
För de behandlingar som sker inom Asptec AB:s verksamhet är Aspetc AB personuppgiftsansvarig. (org.nr xxxx-xxxx & adress).

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?
Vi behandlar i huvudsak ditt namn, telefonnummer och e-postadress vid kontakt via vårt kontaktformulär.

Annat innehåll på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, ikoner, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Som kund behandlar vi dina uppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig och för att uppfylla regler i lag. Det vill säga uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?
Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och även radering av uppgifter.

Hur hanterar vi säkerhet?
Via vår webbsida finns olika krypteringsmetoder för att säkert kunna administrera de personliga uppgifter som nämns tidigare på den sida. Vi rapporterar vid eventuella säkerhetsintrång till myndigheter och drabbade personer. Därefter sker vi över vad som har hänt för att kunna förebygga nya försök av intrång.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta oss via mail på mejladress eller telefon som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen